KALENDÁŘ AKCÍ


Načítám Akce

« Všechny Akce

Plnost Života a Spojení se Zemí | Vzduch a Země

22.Červen | 18:00 - 25.Červen | 15:00

Živel Vzduchu | Plnost Života

Když vnímám blízký strom, jeho nehybnost a klid, pak klid začíná naplňovat mé nitro. Uvědomím si, že strom je v souladu s tím, čím je, kde je. Strom mne vede do prostoru hlubokého vnitřního klidu a míru. I když to tak na povrchu nevypadá, strom má mocný dech. Jeho dech je spojený s dechem člověka. Navzájem jsme ve spojení, v jedinečné symbióze života. 

Někdy stačí tak málo.

Stačí se zaposlouchat do zvuků přírody. Zpěv ptáků po dlouhé noci. Šumění větru v korunách stromů, kterým se právě zbarvuje listí do žluta, oranžova a do červena. Malá říčka zurčí krajinou, nachází si cestu mezi kopci do vzdálených nížin. Vzduch přenáší mnoho zvuků. Přírodní zvuky mají ten dar vracet nás k naší animální přirozenosti. 

Pod zvuky je také něco hlubšího. 

Všeobjímající posvátnost, která se nedá uchopit našimi myšlenkami. 

Naše tělo ovládá „moudrost a inteligence“, která je větší, než naše mysl. Ta stejná moudrost udržuje při životě vše živé. Celá příroda kolem nás prodlévá v objetí nesmírného tichého prostoru. V jeho objetí, jsme i my. 

Vzduch je jediný neviditelný živel a je pro nás zcela nepostradatelný. Bez obživy, bez země, nějaký čas vydržíme. Bez tepla také. Dokonce i bez vody se dá nějaký den přežít. Ale bez nádechu a výdechu dokážeme být jen několik minut. Náš dech rovná se životu. Vzduch je aktivní i v čase tuhé zimy, kdy země, oheň (alespoň na povrchu) a voda spí. Vítr si hraje v korunách zmrzlých stromů, prohání se po úbočích hor a kopců.

První část tohoto semináře bude především o vědomí, zvuku a dechu uprostřed přírody. 

Sejdeme se na začátku léta, v osvědčeném centru Buchov. Necelou hodinu cesty na jihovýchod od Prahy. 

15-20 let pracuji vědomě s dechem. Je to součást mé každodenní ranní praxe. Dýchání je mnohem víc, než jen přísun vzduchu do těla. Je to to nejintimnější spojení se sebou i s prostředím, ve kterém se nacházím. 

Vědomě dýchat, to znamená skutečně se ponořit do sebe. Je to cesta k plnému prožívání Života. K vnímavosti, celistvosti, opravdovosti. Esencí dýchání je vzájemnost. Je to propojení. Dýchání vede k zotavení, na fyzické, emocionální, duševní úrovni. 

Mnoho dechových technik a metod se provádí za zavřenými dveřmi nejrůznějších center. My budeme o tomto prodlouženém víkendu pracovat především venku. Budeme dýchat se stromy. Budeme se učit od přírody. Budeme rozšiřovat své smysly. Prohlubovat svou vnímavost. 

Vedle krásných přístupů (úžasných dechových technik, meditací, kontaktních a dalších vědomých cvičení) pro obnovu na všech člověčích úrovních vás čeká také Rituál Vzduchu. 

Ten bude o spojení člověka s přírodou na té nejvíc elementární úrovni. Neviditelný svět naší duše se spojí s přírodou okolo nás. Bude to rituál při zapadajícím slunci, pod hvězdami, s nohama v kypré hlíně. Zahrnout živost svého těla, zvuky přírody, dýchat v rytmu prostředí, ve kterém se právě nacházíme. To se bude dít přirozeně. Když si to dovolíme.

Oddáme se Životu. 

Živel Země | Spojení se Zemí 

Jsme ze Země. Tohle je náš domov. Mnohdy si ani neuvědomujeme tu péči, tu jistotu, to bezpečí, kterými jsme zahrnováni po celé naše životy….prostě tím, že pod našima nohama je pevná zem. Astronauti po návratu na Zemi často popisují, že až když se Zemi na chvíli vzdálili, tak si uvědomili, co pro ně naše modrá planeta znamená. Po návratu na Zemi, často v slzách, líbali zemi. 

Posaďte se na chvíli na židli s uvolněnými, rovnými zády, obě chodidla na zemi. Dejte si pár hlubších nádechů a výdechů s pozorností na dech. Pak přesuňte pozornost do chodidel a jen vnímejte to samozřejmé spojení svých chodidel se zemí. Uvědomte si, jak je to energeticky a emocionálně vyživující. Jaká opora to je. 

Země nás živí a podporuje. Ukazuje nám koloběh života. Na jaře můžeme pozorovat drobné výhonky rostlin, jak si hledají cestu ke světlu a z kypré, výživné půdy čerpají živiny. Na podzim se spousta živin vrací zpátky do země. Země vstřebává mrtvé rostliny, listy, mnoho toho pohlcuje Země zpátky. I my se jednou vrátíme do Země, naše těla přispějí tomuto životodárnému cyklu. Je v tom velká moudrost. 

Druhá polovina semináře bude o spojení se Zemí. Bude o uvědomění, že to nahoře, v srdci, v mysli, v napojení na celou Existenci, funguje mnohem lépe, když máme své kořeny. Když máme stabilitu, vnitřní jasnost, pevnost. Přitom i pružnost a citlivost na prostředí, ve kterém se nacházíme. 

Můžeme být „uzemnění“ tam, kde právě stojíme. Cítit se přirozeně jistí, otevření životu, s vědomím opory a podpory, která nás přesahuje. Stejně tak se můžeme cítit zakořenění ve svých životech celkově. Je něco, co nám brání „stát stabilně“ a cítit se dobře, právě tady a teď? Bráníme si nějak sami? Jak to měli naši rodiče, naši předci? Jsme na „správném“ místě? Dovolíme si žít svou sílu? Tvořivě? Nemrhat již svou energií ve slepých uličkách a dramatech? 

Budeme pracovat zemitě, terapeuticky, ve spojení s kořeny letitých stromů. Necháme odcházet staré vzorce chování. Naučíme se pracovat se svou energií tak, abychom o ni nepřicházeli. Budeme integrovat své dosud prožité zkušenosti do hlubší moudrosti, která nás může vést na další cestě životem.

V této části nás čeká velká, závěrečná púdža, posvátný rituál uctění Země, všech přírodních elementů, bytostí a živlů. Vybereme moudrý strom, který bude otevřený této krásné příležitosti. Sejdeme se jako skupina přátel, kteří mají mnoho společného. Sejdeme se jako kruh srdcí, dětí Země. 

Pro koho

Seminář Tě podpoří, pokud právě objevuješ cestu k vnitřní síle, opravdovosti a lásce bez podmínek. Třeba cítíš, že Tvé vztahy mohou zrát do většího pochopení, inspirace, intimity a sounáležitosti. Vnímáš své spojení s přírodou a léčivou podporu, kterou Ti může Matka Příroda nabídnout na těle, i na duši. Nebo se uvolňuješ do tvořivé práce pro druhé, do poslání, které si Tě dlouho volalo.  

Metody

Všechny přístupy níže mám odzkoušené mnoha lety práce s klienty a ve své každodenní praxi. Níže najdete metody, se kterými budeme na prodlouženém víkendu pracovat individuálně, i skupinově. 

KONSTELACE

Mají nesmírnou sílu a účinek. Tuto jedinečnou metodu používám již pomalu deset let jak v terapii, tak v koučinku a osobním rozvoji celkově. Konstelace umožňují, abychom viděli svoje současné místo v životě.

Skrze konstelace se můžeme dívat v detailu na konkrétní téma, nebo získat nadhled a dívat se v souvislostech na celý náš život, na vazby, vztahy, zažité vzorce chování, apod. Konstelace jsou jako divadelní hra, která má reálný základ. Ve spojení s přírodou objevuji poslední roky nový rozměr konstelací.

RITUÁLY

Rituál je ohraničen v čase a prostoru. Je vedený lektorem, často jednoduše, s podporou několika principů. Podporou je okolní příroda, naši předci a průvodci a hudba.

Pracujeme s vašimi individuálními a se skupinovými záměry.

Rituál nám umožňuje překročit do dalších fází naší životní cesty. Uzavřít volné konce. Pustit se něčeho, co nám již nijak neslouží. Objevit své zdroje a tvořivé úhly pohledu na své životní situace.

V Rituálu procházíte silovými / léčivými místy. Často se pracuje s archetypy a univerzálními symboly, které jsou tady již po tisíce let. To vše v bezpečí chráněného rituálního prostoru.

Rituály propojují rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Jsou jedinečným celistvým přístupem k osobnímu rozvoji. 

Rituál je třeba zažít, slovy to tak úplně nelze předat.

KOUČINK

S klienty rozvíjím vlastní koučinkový přístup, který vychází z koaktivního koučinku a propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. Tím se dostáváme do stabilního kontaktu se svými zdroji, s intuicí a kreativitou.

Tímto způsobem nacházíte vlastní odpovědi, nejste tak závislí na lektorovi, ani na nikom jiném, objevujete vlastní zdroje moudrosti. Tím, že jste v koučinku jak v dávající, tak v přijímající roli, získáváte spoustu zkušeností, obzvlášť když pracujete v podpůrných profesích. 

KRUHY SDÍLENÍ

Možnost sdílet skutečně ze srdce, z podstaty své duše, je nesmírně léčivým prožitkem. Často touto cestou nacházíme sílu otevřít se ve své nejhlubší opravdovosti a zranitelnosti. Když se kruh sdílení podaří, odchází staré bolesti a nepochopení přirozeně a s lehkostí. V takový moment víte, že nejste na nic sami.

EXTATICKÝ TRANZOVNÍ TANEC

Tady také navazujeme na tradici našich předků. Do hloubky se spojujeme s vnitřní moudrostí.  V přítomnosti, pohybu a dechu budeme poznávat sebe způsobem, který jde za všechny nálepky, koncepty a myšlenkové vzorce.

Extáze a trans přichází v bezpodmínečném spojení se sebou, se samotným Bytím, v přítomném proudu samotné Existence.

DOTEK TĚLA A DECH

Pracuji skrze prastaré tradiční techniky z oblasti buddhismu, kašmírské tantry a advaity. Toto jsou nesmírně účinné přístupy pro energetickou obnovu svého těla. A stejně tak je prostor na čistě spontánní & intuitivní přístup k doteku a tělu.

MEDITACE A VIZUALIZACE

Rozvinul jsem vlastní, holistický přístup k statickým i dynamickým meditacím, které vás budou provázet každé ráno jednotlivými dny tak, aby byla co nejvíce podpořena témata, se kterými budeme zrovna pracovat. Objevíte, jaký meditační přístup je vhodný právě pro vás. 

 

Pár slov k lektorovi

Můj táta byl horolezec a vodák a hned jak jsem začal dělat první krůčky, bral nás s mámou do lesů a hor. Když jsem byl malý pořídili jsme chatu u hradeckých lesů. Prodléval jsem spoustu času u rybníku Datlík, který měl po březích tehdy divokou přírodu, prastaré stromy se klenuly nad vodou, stále bylo co objevovat a načerpávat. Tohle byla divočina mého dětství. 

Část života jsem potom pracovně pobýval v Severní Americe a Karibiku, později se ženou v Norsku. S rodinou se rádi vydáváme na delší cesty za poznáním. Mojí srdcovkou jsou dodnes Kolumbie a Japonsko.

Dnes jsem 30 let v osobním rozvoji, 15 let se pravidelně věnuji meditaci. Posledních 10 let spolupracuji s klienty jako lektor, kouč a terapeut. Během své praxe jsem byl nejméně u 1450 jedinečných lidských příběhů. Lektoroval jsem 150 kurzů & rozvojových akcí skupinám na míru. Připravil jsem 380 článků, rozhovorů a videí na téma vztahů, psychosomatiky, meditace, profesní podpory a rovnováhy v životě. Máme za sebou s muži a ženami řadu přírodních rituálů a pobytů.

S manželkou Ivou jsme spolu od roku 2007, společně vychováváme syna Jakuba. 

Čtyři živly

Každý ze dvou seminářů je ve znamení dvou živlů. Oheň a Voda. Vzduch a Země. Živly jsou základní kameny celé existence, pro život potřebujeme všechny. 

Každý živel přináší něco jedinečného. Vede nás a inspiruje ve všech životních oblastech. Je naší neoddělitelnou součástí. Je základním projevem přírody, která přináší rovnováhu, sílu a uvolnění našemu tělu, radost a lásku do vztahů, naplnění a inspiraci do povolání a poslání. 

Na seminářích se dostanete do velmi blízkého kontaktu se živly. Mnoho času budeme společně pod zelenou klenbou stromů, na březích vod, v kopcích a horách. Současně však budeme mít také zázemí  seminářových center a výtečnou stravu. 

Čekají nás živlové rituály. Krásná druidská, meditativní spolupráce. Potkáte se s esencí každého živlu a zjistíte, co vám přináší ve vaší současné životní situaci. Budete se učit, jak být přirozenými terapeuty sobě sama i mezi sebou navzájem. 

Díky čisté podpoře přírody a jednoduchým životním přístupům na úrovni těla, duše, mysli a srdce si mnohem víc uvědomíte své vnitřní energetické pole.

Příroda vám bude učitelkou, která vás přivede do trvalejšího spojení s bytím. 

Časový harmonogram a místa konání.: 

Živel Ohně a Vody / 30. března až 2. dubna / Boží v Novohradských horách

Mužský seminář / 11. až 14. května / Boží v Novohradských horách 

Živel Vzduchu a Země / 22. až 25. června / Centrum Buchov

Mužský seminář / 28. září až 1. října / Centrum Buchov

Uvědomila jsem si, že je krásné být sama sebou, najít opravdu sama sebe, upevnit sebevědomí a posílit radost ze života, takového, jaký je.

Markéta

Cyklus Esence Života

Líbila se mi různorodost a postupné prohlubování tématu, vzájemná otevřenost a upřímnost s ostatními účastníky. Osobně si dlouho procházím těžkým obdobím a zde mi bylo umožněno nenásilně prohlédnout svou zachmuřenost. Některá cvičení mne překvapila svou silou otevírat mysl a srdce současně. Určitě se zase rád zúčastním dalších seminářů.

Petr

Semináře v roce 2022

Ze semináře si odnáším vděčnost, že jsem si dovolila se na něj přihlásit a dovolila si vypnout mysl, nalaďovat se na své tělo, užít si hodně hudby a tance, potkat fajn lidi…Odnáším si poznání do hloubi duše o lidské křehkostí a zároveň mocné síle. A také potvrzení toho, že naše tělo je náš důležitý nástroj a mezi nebem a zemí jsou pomocníci, kterým na nás záleží. 

Jindra

Cyklus Esence Života

Nebe na Zemi pro mě bylo o hluboké práci – o pohledech do sebe sama a na sebe sama. Díky rituálům, různým cvičením a díky té uzavřené a na sebe naladěné skupině jsem dokázal v sobě najít sílu a podívat se na věci, na které jsem se jinak nebyl schopen podívat – do kterých jsem se předtím bál jít a odkrýt je.

Nebe na Zemi je zlomový kurz, který vás naučí jak prožívat sám sebe!

Ruda umí vytvořit bezpečné prostředí, kde se člověk umí otevřít. Prostředí, kde není žádné posuzování, kde člověk může být sám sebou. Navázali jsme zde nová, krásná přátelství.

Nebe na Zemi pro mě bylo nezapomenutelné, nepřekonatelné. Těžko se mi popisuje slovy, to co mi dalo Nebe na Zemi. Je to, jako když se s dvojrozměrného obrazu stane trojrozměrný. Získala jsem hloubku, jistotu a jiný obraz.  A celá skupina dávala pocit bezpečí, otevřenou náruč, podporu, ocenění, soucit i pochopení.

Nebe na Zemi bylo plné nových zážitků. Ukázalo mi to úplně nový rozměr – nový náhled na život. Jsem neskutečně vděčná, že jsem měla možnost pracovat a být součástí takovéto skupiny.

5x reference od účastníků cyklu v roce 2019

Cyklus Nebe na Zemi

Cena

Lektorné je 4700 Kč

Ubytování a strava se platí zvlášť na místě konání. V průměru to vychází 450 Kč za plnou penzi / den. A ubytování cca 600 Kč / den. 

Časový harmonogram živlových a mužských seminářů

Živel Ohně a Vody / 30. března až 2. dubna / Boží v Novohradských horách

Mužský seminář / 11. až 14. května / Boží v Novohradských horách 

Živel Vzduchu a Země / 22. až 25. června / Centrum Buchov

Mužský seminář / 28. září až 1. října / Centrum Buchov

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 30 dní před konáním semináře je storno 50 procent zaplacené částky. Při zrušení účasti méně jak 30 dní před konáním semináře je storno 100 procent (nebo nabídněte náhradníkovi svou účast). 


Lektor Rudolf Orság: Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích. Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti. Cesta mého osobního rozvoje započala před více jak 20ti lety. Prošel jsem řadou výcviků a víceletých seminářů. S jednotlivci a skupinami pracuji profesionálně 10 let. Připravuji pro vás právě nové semináře, webináře, online program a inspirativní videa pro každodenní život v souladu s celkem. S manželkou Ivou jsme spolu víc jak 15 let, máme syna Kubu. 

Podrobnosti

Zahájení:
22.Červen | 18:00
Ukončení:
25.Červen | 15:00

Místo konání

Centrum Buchov