Vyberte stránku

KALENDÁŘ AKCÍ


Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Síla Muže

11.Květen | 18:00 - 14.Květen | 15:00

V čem spočívá skutečná mužská síla? Čeho si my muži na sobě nejvíc vážíme a čeho si na nás váží ženy? Některé z kvalit jsou nám hned jasné a většinou mužů jsou všeobecně přijímané. Například.. Odvaha. Stabilita. Opravdovost. Jiné kvality jsou námi nepřijímané. V našem „stínu“ se často nachází naše zranitelnost, potlačená agresivita, otevřenost srdce,.. A tak si bráníme naplnit svůj potenciál ve svých životech. 

Za těch víc jak deset let lektorování, průvodcování, terapie a koučinku jsem měl možnost potkat mnoho mužů všech možných (arche)typů. Měl jsem to štěstí, že jsem byl u jejich životních výzev, odvážných proměn, srdečných sdílení a cenných uvědomění. Byl jsem svědkem mnoha životních příběhů a spousta věcí se mne osobně dotýkala a stále mne to vše inspiruje. 

Dnešní chlapi mají někdy pocit, že jsou „na to sami“. Potřebují obstát ve společnosti, postarat se materiálně i jinak o blízké.. Nachází svou autentickou cestu v životě, který je právě teď plný změn, na lokální, i na globální úrovni. Tam uvnitř, v sobě, to máme my muži někdy podobně náročné jako ženy. Taky máme emoce, své nejistoty, své touhy a sny. 

Společnost nás stále učí, že chlap něco vydrží, projevovat emoce, to je u muže slabost. Výkon je nade vše. Musíme obstát v konkurenčním prostředí „nekonečného růstu“. 

Od průmyslové revoluce se začaly pozvolna bortit vazby našich mužských rodů. Chlapi odcházeli od rodin do měst a fabrik. Dnes odchází do korporátů a kanclů, živí rodiny a nejsou dostatečně se svými syny, protože je zaopatřují v době narůstajících nejistot. Když jsou muži doma, často jsou jinde duchem. Tím jako muži slábneme již řadu generací. Když vědomě nepracujeme sami se sebou, předáváme tu destrukci nevědomě dál svým potomkům. 

Ženy mají své přechodové rituály, často jsou dané biologicky. My muži dnes také pozvolna obnovujeme staré mužské tradice a přechodové rituály. Vracíme se ke zdravým komunitám mužů, kde moudří, starší muži, mohou předávat mužům mladším, kteří s vděčností přijímají předávanou moudrost. Inspirujeme se zase od sebe navzájem v atmosféře opravdovosti a otevřenosti. 

Tento třídenní seminář bude o srdečné, vzájemné mužské podpoře. Bude o odpočinku pro tělo i duši v srdci panenské přírody Novohradských hor. A v neposlední řadě – půjdeme do témat, která se dotýkají současných mužů nejvíc.: Fyzická energie. Mentální a psychická odolnost. Naplněné vztahy. Poslání a služba. Finanční stabilita. 

Budeme objevovat, co umožňuje nám mužům zůstávat ve své síle a láskyplné podpoře a inspiraci pro sebe a naše blízké. Podíváme se, jak udržovat rezervoár své energie naplněný. Poznáme, díky čemu mohou zůstávat naše srdce otevřená, nejen k našim partnerkám, rodinám a dalším blízkým,…ale k celému Životu. 

Co vás čeká 

Spoustu času budeme venku. V téměř zapomenuté přírodě, kde mnoho lidí nepotkáte. 

Čekají nás mužské kruhy sdílení, pod klenbou stromů, obklopeni jarní, horskou přírodou. Po deset let jsou pro mě kruhy sdílení jedním z hlavních nástrojů skupinové a individuální práce. Když se to podaří, přináší kruhy velmi cenná uvědomění, kolektivní moudrost a někdy i trvalá uzdravení. Je to jednoduchá metoda, kterou jako lektor a terapeut stále prohlubuji, aby byl větší a větší přínos pro vás. Touto formou budeme pracovat s tématy, která budou v mužské skupině na semináři nejvíc živá. 

Celistvost.. Během těchto dní zapojíme tělo, srdce, duši, i ducha. 

Bude to fyzické „tak akorát“, abyste se mohli skutečně uvolnit ve svých tělech, obzvlášť pokud ve svých běžných životech musíte často zapojovat mysl a celkově jste často v hlavě. Vědomě se potkáte se všemi živly, s ohněm, vodou, zemí a vzduchem. Na vnitřní i vnější úrovni. Bude to naplňující a smysluplné. V pohybu i v zastavení. Skrze své tělo se dostanete k lehkosti bytí a prožívání. 

Naučíte se rituální a meditativní přístupy ve spojení s okolní přírodou. Přístupy, které jsou jednoduché a přitom mají velkou sílu pro každodenní život. Některé z metod jsem objevil v osobní a klientské praxi, jiné vychází z tisíciletých tradic. 

Potkáte se se svými „průvodci“, osobními strážci a silovými zvířaty. Naučíte se spojovat s energií a plynulou, přirozenou inteligencí stromů. Na stromy se po tomto prodlouženém víkendu už nikdy nebudete dívat stejně, jako dosud. Stanou se pro vás tichými, moudrými průvodci.  

V tranzovním tanci se potkáte sami se sebou. Otevřete se moudrosti, která nás všechny přesahuje. Dostanete se do kontaktu s kolektivním nevědomím, kde jsou uloženy naše pradávné tradice a zkušenosti našich předků. Když tančíme v totálnosti, sami se stáváme tancem, rytmem, dechem, vnitřním ohněm.. Překročit omezení svého ega a osobnosti je nesmírně osvobozujícím prožitkem. Dostáváme se do kontaktu s vnitřní silou, která je v nás přítomná a čeká na tvořivé vyjádření.

Připravím pro vás naplňující program a současně si ponechám také prostor k intuitivnímu vedení, aby to bylo živé a cenné pro všechny, které si tento seminář zavolá. 

Seminář bude postaven tak, abyste cítili jasné vedení z místa, ve kterém se právě ve svých životech nacházíte. Věřím, že si ze semináře odnesete konkrétní inspiraci pro důležité oblasti svých současných životů. 

Rád vás podpořím, abyste viděli svůj další směr, ať už jde o vztahy, práci a poslání, tělo a energii, nebo další důležité oblasti vašich životů.

Mužská témata

Přineste jakákoliv mužská témata a bude to fungovat, pokud je váš záměr upřímný a ochota jít do změn autentická. Tady je k inspiraci pár tematických možností (příkladů), s čím můžeme spolupracovat.:

Už nějaký čas mám nedostatek energie. Když energii doplním, tak mi zase rychle zmizí. Mám pocit, že jedu tak na třetinové „baterie“ a nevím, kde je vlastně chyba. Někde je „díra“, nebo mi něco energii stále odčerpává. Bývám často nemocen. Rád bych se vrátil k vitalitě, plné energii a zdraví. 

Potřebuji restart. Uvolnit se. Odpočinout si. Získat nadhled a jinou perspektivu. Změnit náhled na svůj život.

Doléhají na mne nejistoty, tahle doba a roztáčí to do otáček mou mysl a „vnitřně se melu“. Někdy to jde až do deprese, že nic nemá smysl, jindy se zase stresuji kvůli něčemu, kvůli čemu bych nemusel. Jak obnovit stabilní psychiku? 

Rád bych zažehl jiskru do mého dlouholetého vztahu. S partnerkou se máme rádi, ale jsme víc ve spolupráci a v povinnostech, než ve společném napojení navzájem. Žiju v partnerském vztahu a vlastně si v něm připadám sám. Jak se vrátit ke skutečné intimitě a lásce? 

Doteď jsem vlastně neměl skutečný vztah. Stále se držím zpátky a kdykoliv je možnost skutečně se otevřít, tak se zase stáhnu. Co mohu udělat jinak? 

Mám práci, která mne živí, ale nepřináší mi radost. Jak najít radost v tom, co dělám? Nebo kde mám najít odvahu k tomu, abych udělal krok do neznáma k jiné profesi? 

Trápí mne finance, i když vlastně nemám tak úplně nedostatek. Rád bych rozpustil příčinu svých obav a uvolnil se s tím, co mám. Bylo by fajn, dovolit si víc hojnosti.

Nemám dostatečné sebevědomí a důvěru v sebe sama a odráží se to v mých vztazích i v povolání. Kde mám začít? 

Rád bych se dostal do hlubšího kontaktu se sebou a s ostatními, protože mám často pocit, že životem proplouvám tak nějak na povrchu. Je to určitá netečnost, která mne už opravdu nebaví. 

Beru si na sebe hodně zodpovědnosti a nenechám si od druhých pomoci. Mám pocit, že všechno musím zvládnout sám, ideálně bez chyb a hned na poprvé. Rád bych se už tohoto destruktivního vzorce chování zbavil. 

Rád bych objevil & prohloubil zdroj přirozené, vnitřní spirituality v souladu se sebou a s přírodou

Metody

Všechny přístupy níže mám odzkoušené mnoha lety práce s klienty a ve své každodenní praxi. Níže najdete metody, se kterými budeme na prodlouženém víkendu pracovat individuálně, i skupinově. 

KONSTELACE

Mají nesmírnou sílu a účinek. Tuto jedinečnou metodu používám již pomalu deset let jak v terapii, tak v koučinku a osobním rozvoji celkově. Konstelace umožňují, abychom viděli svoje současné místo v životě.

Skrze konstelace se můžeme dívat v detailu na konkrétní téma, nebo získat nadhled a dívat se v souvislostech na celý náš život, na vazby, vztahy, zažité vzorce chování, apod. Konstelace jsou jako divadelní hra, která má reálný základ. Ve spojení s přírodou objevuji poslední roky nový rozměr konstelací.

RITUÁLY

Rituál je ohraničen v čase a prostoru. Je vedený lektorem, často jednoduše, s podporou několika principů. Podporou je okolní příroda, naši předci a průvodci a hudba.

Pracujeme s vašimi individuálními a se skupinovými záměry.

Rituál nám umožňuje překročit do dalších fází naší životní cesty. Uzavřít volné konce. Pustit se něčeho, co nám již nijak neslouží. Objevit své zdroje a tvořivé úhly pohledu na své životní situace.

V Rituálu procházíte silovými / léčivými místy. Často se pracuje s archetypy a univerzálními symboly, které jsou tady již po tisíce let. To vše v bezpečí chráněného rituálního prostoru.

Rituály propojují rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Jsou jedinečným celistvým přístupem k osobnímu rozvoji. 

Rituál je třeba zažít, slovy to tak úplně nelze předat.

KOUČINK

S klienty rozvíjím vlastní koučinkový přístup, který vychází z koaktivního koučinku a propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. Tím se dostáváme do stabilního kontaktu se svými zdroji, s intuicí a kreativitou.

Tímto způsobem nacházíte vlastní odpovědi, nejste tak závislí na lektorovi, ani na nikom jiném, objevujete vlastní zdroje moudrosti. Tím, že jste v koučinku jak v dávající, tak v přijímající roli, získáváte spoustu zkušeností, obzvlášť když pracujete v podpůrných profesích. 

KRUHY SDÍLENÍ

Možnost sdílet skutečně ze srdce, z podstaty své duše, je nesmírně léčivým prožitkem. Často touto cestou nacházíme sílu otevřít se ve své nejhlubší opravdovosti a zranitelnosti. Když se kruh sdílení podaří, odchází staré bolesti a nepochopení přirozeně a s lehkostí. V takový moment víte, že nejste na nic sami.

EXTATICKÝ A TRANZOVNÍ TANEC

Tady také navazujeme na tradici našich předků. Do hloubky se spojujeme s vnitřní moudrostí.  V přítomnosti, pohybu a dechu budeme poznávat sebe způsobem, který jde za všechny nálepky, koncepty a myšlenkové vzorce.

Extáze a trans přichází v bezpodmínečném spojení se sebou, se samotným Bytím, v přítomném proudu samotné Existence.

DOTEK TĚLA A DECH

Pracuji skrze prastaré tradiční techniky z oblasti buddhismu, kašmírské tantry a advaity. Toto jsou nesmírně účinné přístupy pro energetickou obnovu svého těla. A stejně tak je prostor na čistě spontánní & intuitivní přístup k doteku a tělu.

MEDITACE A VIZUALIZACE

Rozvinul jsem vlastní, holistický přístup k statickým i dynamickým meditacím, které vás budou provázet každé ráno jednotlivými dny tak, aby byla co nejvíce podpořena témata, se kterými budeme zrovna pracovat. Objevíte, jaký meditační přístup je vhodný právě pro vás. 

Pár slov k lektorovi

Můj táta byl horolezec a vodák a hned jak jsem začal dělat první krůčky, bral nás s mámou do lesů a hor. Když jsem byl malý pořídili jsme chatu u hradeckých lesů. Prodléval jsem spoustu času u rybníku Datlík, který měl po březích tehdy divokou přírodu, prastaré stromy se klenuly nad vodou, stále bylo co objevovat a načerpávat. Tohle byla divočina mého dětství. 

Část života jsem potom pracovně pobýval v Severní Americe a Karibiku, později se ženou v Norsku. S rodinou se rádi vydáváme na delší cesty za poznáním. Mojí srdcovkou jsou dodnes Kolumbie a Japonsko.

Dnes jsem 30 let v osobním rozvoji, 15 let se pravidelně věnuji meditaci. Víc jak 10 let spolupracuji s klienty jako lektor, kouč a terapeut. Během své praxe jsem byl nejméně u 1450 jedinečných lidských příběhů. Lektoroval jsem 150 kurzů & rozvojových akcí skupinám na míru. Připravil jsem 380 článků, rozhovorů a videí na téma vztahů, psychosomatiky, meditace, profesní podpory a rovnováhy v životě. Máme za sebou s muži a ženami řadu přírodních rituálů a pobytů.

S manželkou Ivou jsme spolu od roku 2007, společně vychováváme syna Jakuba. 

Foto z místa konání / Novohradské hory

Propojení s přírodou

Na seminářích se dostanete do velmi blízkého kontaktu se živly. Mnoho času budeme společně pod zelenou klenbou stromů, na březích vod, v kopcích a horách. Současně však budeme mít také zázemí  seminářových center a výtečnou stravu. 

Čeká nás druidská, meditativní spolupráce. Potkáte se s esencí každého živlu a zjistíte, co vám přináší ve vaší současné životní situaci. Budete se učit, jak být přirozenými terapeuty sobě sama i mezi sebou navzájem. 

Díky čisté podpoře přírody a jednoduchým životním přístupům na úrovni těla, duše, mysli a srdce si mnohem víc uvědomíte své vnitřní energetické pole.

Příroda vám bude učitelkou, která vás přivede do trvalejšího spojení s bytím. 

Síla je v jednoduchosti, takže „neskutečná krása“. Dobrá přidávám: víkend byla „přeplněná sklenice“ lidské blízkosti, opravdovosti, integrity, hloubky, Rudolfovy profesionality a lásky. Ty i ostatní jste pro mě další velké potvrzení, že svět se stává lepším místem 🙂 Díky za tento víkend i vše!

Radovan

Seminář v roce 2016

Vnímám, že jsem více uzdraven z dětských bolestí, očekávání a požadavků; poléčen ze vztahových nepochopení a nedorozumění; dosycen v oblasti energetických děr na těle i na duši. Jsem spokojenější s životem. Vnímám, že je mi dobře. Že toho je mnoho v mých rukou a záleží na mých osobních rozhodnutích v každodenním životě.

Vnímám, že jsem potkal spoustu zajímavých lidí, kteří si řeší své různé bolístky (některé podobné a některé úplně odlišné). Lidé různého věku (pohlaví), v různých životních situacích. Společně je vytvořen jakýsi duševní prostor, který je plný respektu jednoho k druhému. Prostor je živý, plný síly – souznění – soucitu – přátelství – ale i humoru.

Janek

Esence Vztahu, 2022

Silné , výživné, laskavé. Podívat se jak seš a jak můžeš být, opravdovost a lehkost, vedení k odvaze vidět temná místa a směr jak s tím být, jak z toho do otavřenějšího, láskyplnějšího života.

Komoň

Cyklus Esence Vztahu, 2022

Líbila se mi různorodost a postupné prohlubování tématu, vzájemná otevřenost a upřímnost s ostatními účastníky. Osobně si dlouho procházím těžkým obdobím a zde mi bylo umožněno nenásilně prohlédnout svou zachmuřenost. Některá cvičení mne překvapila svou silou otevírat mysl a srdce současně. Určitě se zase rád zúčastním dalších seminářů.

Petr

Semináře v roce 2022

`Musím říct, že mi konstelace s Rudou vyrazily dech. Skoro doslova. Stále nemůžu uvěřit, jak spolehlivě to funguje. Dostal jsem obrovskou lekci a nadhled na věci, ve kterých jsem se bezradně plácal několik posledních let. Teď mám pocit, že už vím, kudy dál a co je pro mě to nejdůležitější. Na konstelacích byly taky skvelí lidé a jsem moc rád, že jsem je mohl všechny poznat. Doporučuji všem i velkým skeptikům :-)`

Martin M.

Seminář v roce 2016

`„Na konstelace jsem se přihlásil s cílem zpestřit si sobotní program bez dětí. Odešel jsem s radostným pocitem a vhledem, který mi pomůže odložit celoživotní smutek, který už nemusím dál nést. Doba k tomu už dozrála a konstelace s Rudou byly tím klíčem, který konečně otevřel ty dlouho zamčený dveře. Dveře ve sklepě, co se objevily za hromadou haraburdí poté, co jsem ten bordel v posledních letech protřídil a vyházel. S vděčností…“

Pavel

Prosinec, 2015

Kruhy vedené Rudou Orságem byly pro mě obrovským přínosem. Po celou délku kurzů vládla uvolněná atmosféra, která poskytovala jak jistotu zázemí, klid a pohodu, tak výživné a hutné chvíle setkání sama se sebou. Díky tomu jsem si mohl dovolit v bezpečí vytáhnout své strašáky na světlo světa a nebo být svědkem ostatním, když bylo třeba.
Protože jsem navštěvoval různé kurzy, mohu i porovnat, že Ruda vždy citlivě volil strukturu a obsah tak, jak bylo třeba a na míru účastníkům.
Rozhodně ve spolupráci s ním budu pokračovat, ať už budu třeba řešit náročné životní situace, nebo prostě jen tak přijít za chlapama na pokec.

Milan Tomeš

Mužský kruh, 2015

Doporučuji Tě za sebe všem, kteří jsou ve složitých životních situacích, nevědí si rady se životem a potýkají se s hledáním sama sebe. Vytvářiš šanci pro nový start a nasátí nově nalezené životní energie. Jsi průvodce s respektem k citlivosti témat, klidný přístav ve světě roztřístěných emocí , vše se děje profesionálně a zodpovědně.
Roman Drahoňovský

Kurz Vztahy zdrojem radosti

Kurz Změna v životě muže doporučuji všem chlapům, kteří to se svým životem myslí vážně. Všem, co řeší svou vizi, peníze, vztahy, sexualitu a další… Na kurzu vidím jako velkou věc sdílení v kruhu, kde si všichni chlapi věří a mohou cokoli a nemusí nic. Nepřekvapilo mě, že šlo často „jen“ o příjemné sdílení času, když v tom najednou dorazilo velké „Aha!“ A pokud by snad za dlouhou dobu nepřišlo vůbec nic (což nepředpokládám), tak poslední sezení s Rudou a jeho pomocnicemi Vás rozseká… :-D.

Petr Hochmann

Změna v životě, 2016

Foto z místa konání, Retreat Boží

Cena

Zvýhodněné lektorné do konce dubna (o 10 procent) je 4300 Kč. Pak půjde cena na 4700 Kč. 

Ubytování a strava se platí zvlášť na místě konání.

Ubytování je za 750 Kč / den, výborná strava z těch nejlepších surovin za 550 Kč / den.

Níže další fotky z Retreatu Boží, kde se seminář koná.  

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 30 dní před konáním semináře je storno 50 procent zaplacené částky. Při zrušení účasti méně jak 30 dní před konáním semináře je storno 100 procent (nebo nabídněte náhradníkovi svou účast). 


Lektor Rudolf Orság: Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích. Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti. Cesta mého osobního rozvoje započala před více jak 30ti lety. Prošel jsem řadou výcviků a víceletých seminářů. S jednotlivci a skupinami pracuji profesionálně pomalu 11 let. Připravuji pro vás právě nové semináře, webináře, online program a inspirativní videa pro každodenní život v souladu s celkem. S manželkou Ivou jsme spolu víc jak 15 let, máme syna Kubu. 

Podrobnosti

Zahájení:
11.Květen | 18:00
Ukončení:
14.Květen | 15:00

Místo konání

Retreat Boží Novohradské hory