Vyberte stránku

KALENDÁŘ AKCÍ


Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Zralost ve vztahu

22.Červen | 18:00 - 25.Červen | 15:00

Esence semináře

Když žijeme vědomě, tak zřetelně vnímáme přímou souvislost mezi svým nitrem a svými vztahy. Náš vztah k sobě sama vypovídá o tom, jak se vztahujeme ke druhým. Vztahy jsou odrazem naší duše, našeho srdce a mysli. 

Máme-li na sebe vysoké nároky a jsme na sebe tvrdí, těžko to budeme mít jinak ve svých blízkých a dalších vztazích. Jinými slovy, když vyžadujeme dokonalost u sebe, vyžadujeme ji také od druhých. Když máme pochopení, lásku a soucit pro sebe, máme je i ve svých vztazích.

Když se cítíme prázdní, naše vztahy nás dlouhodobě nenaplní. Ale mohou nám být krásným zrcadlem a neochvějně nás vedou k tomu, abychom našli cestu k vnitřnímu naplnění, které pak můžeme sdílet se svých blízkých vztazích. 

Pokud jsme se ve svých předchozích vztazích zranili, můžeme se dnes bát hlubokých, intimních vztahů, které by tuto bolest opět vynesly na povrch. Podvědomě si tak vybíráme lidi, kteří také chtějí zůstávat „na povrchu“ a sami se vyhýbají zranitelnosti. Pak nám naše vztahy dělají „medvědí službu“, protože místo rozkvětu, vedou ke stagnaci a prázdnotě. Když se nechceme vnitřně ani navenek měnit (i když máme signály od těla, od života, že změna je potřebná), budeme si vybírat „bezpečné“ lidi, se kterými nás ke změnám nic nenutí. 

Bez skutečné otevřenosti ve vztahu není ani intimity. Sexualita může nějak fungovat, ale oba jsou za svou hradbou a tak sex slouží spíše jako ventil a uvolnění napětí, než aby byla skutečně naplňujícím spojením dvou milujících se lidí.  

 Vztahy jsou podobné zahradě. I ony potřebují pravidelnou, láskyplnou péči a vědomou pozornost, aby vzkvétaly a přinášely radost. 

 Ve zdravém vztahu mají dva lidé odvahu sdílet své nitro, sdílet sebe, s velkou otevřeností. I kdyby ta otevřenost znamenala, že dovolím protějšku uvidět své zranění, svou bolest. 

Spousta lidí nedokáže mluvit o svých nepříjemných pocitech, místo toho za ně druhé obviňuje. Když se sami nevystavíme svým nepříjemným pocitům, když nejdeme do hloubi svého nitra, tak neznáme sami sebe. Odmítáme svůj „stín“ a tak jej „promítáme“ na druhé. Tomu se v psychologii říká projekce. 

Jak bychom mohli skutečně poznat druhé lidi v intimních, přátelských a dalších blízkých vztazích, když se nevyznáme ani sami v sobě? Citlivým a chápajícím způsobem se potřebujeme upřímně vydat na cestu sebepoznání, odlupovat vrstvu za vrstvou, které nám již v životech neslouží. Obracíme pozornost do svého nitra a to nám dává cenné nástroje pro naše vztahy, i pro další důležité oblasti našich životů. Vytváříme prostor pro harmonii v sobě, i kolem sebe. 

Když jsou dva lidé ve skutečném spojení a vzájemně se podporují ve svém vnitřním vývoji, tak vztah získává zralou kvalitu. Do vztahu přichází vděčnost a veliká blízkost. Partneři si vytváří prostor být s tím, co je, i když je to nepříjemné. Život má mnohem větší hloubku a smysl.

Zralý vztah poznáte podle toho, že místo toho, aby od sebe navzájem partneři neustále něco chtěli a požadovali, tak prostě sdílí a žijí. Oba přijímají zodpovědnost za svůj život. Respektují své rozdílnosti a inspirují se z nich. Už se sami nesnaží být někým jiným, ani nechtějí po partnerech, aby byli někým jiným. Nehrají žádné destruktivní hry. Jsou sami sebou. 

Zvu vás na nový vztahový seminář, který vám přinese spoustu uvědomění a inspirace pro vaše každodenní vztahy. Prakticky si vyzkoušíte, jak můžete ke svým intimním, rodinným, přátelským a dalším vztahům přistupovat hravě, zdravě a s uvolněním. Tak, aby přinášely naplnění, spokojenost a radost všem zúčastněným. 

Tak, abyste mohli být ve vztahu svobodní a přitom láskyplní a otevření. Sdílet své dary a vděčnost za společný život. 

Na semináři získáte podporu, abyste zvládali lépe náročné vztahové situace a radovali se z těch krásných. Seminář funguje prožitkovým způsobem, na úrovni těla, srdce, duše, mysli. Záměrem je, abyste během prodlouženého víkendu načerpali energii a doplnili své zdroje. Když nemáme energii, těžko můžeme dávat plnou, vědomou pozornost svým vztahům a dalším oblastem života.

Se zdravým postojem k sobě sama získáváme základní stavební kámen pro zdravé a zralé vztahy. Možná se úplně změní pohled, jak se na sebe díváte. Bude to objevné z hlediska vaší nejvnitřnější identity. 

Potkáte se s řadou inspirativních mužů a žen, kteří vnímají vztahy jako zahradu, o kterou je potřeba pravidelně pečovat. 

Na krásném statku necelou hodinu od Prahy, uprostřed letní přírody, s výbornou stravou. 

Proč vztahový seminář

Existuje jedna studie lidského vývoje, která probíhá kontinuálně neuvěřitelných 75 let (YouTube: Robert Waldinger What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | TED).  Sleduje tisíce lidí po celé jejich životy a nachází, co je zdrojem našeho štěstí. Studie potvrdila to samé, co vidím během let práce s muži a ženami při konzultacích a seminářích. Vztahy přispívají k radosti v našich životech víc, než cokoliv jiného. Jsme sociální bytosti. Je to naší součástí. Až na výjimky potřebujeme mezilidský kontakt. Lidé, kteří jsou izolovaní, často trpí víc, než lidé se zdravotními, chronickými problémy. I když nám fungují všechny ostatní oblasti života, bez vztahů často skomíráme. 

Vztahy intimní, rodinné, přátelské, pracovní, dokonce i náhodná setkání … a vztah k sobě … jsou základním předpokladem našeho fyzického a duševního zdraví. Kvalita našich vztahů prostě souvisí se spokojeností / nespokojeností v našem každodenním životě významnou měrou. Vztahy plné negativity zkracují život. Vztahy plné lásky, pochopení a porozumění životy prodlužují. 

Víc jak deset let spolupracuji s muži a ženami na vztahových seminářích. Viděl jsem mnohokrát, jak lidé kvůli nějaké dřívější zraňující zkušenosti nebyli schopni (nebo již nechtěli) navázat intimní, blízké vztahy. Někteří se nacházeli v dlouholetém vztahu, který kvůli nedostatečné péči, či velké rozdílnosti partnerů skomíral. Někdy si muži i ženy nesou ze svých původních rodin zátěže, které přímo ovlivňují všechny jejich současné vztahy. Podporuji lidi, kteří mají ochotu do změn, aby obnovili důvěru, intimitu, lásku a sounáležitost ve svých vztazích. 

Opakovaně jsem svědkem toho, jak dlouholeté vztahy, které si nesly řadu problémů, opět vzkvétají. Na semináři se potkají dva lidé, kteří se dosud neznali, rozvine se mezi nimi láska, žijí vědomý vztah a po čase mi přijde pozvání na svatbu.

Vidím muže a ženy, kteří přijdou na seminář, neumí si nastavit zdravé hranice s blízkými, ani obhájit své potřeby a krok za krokem nachází cestu ke zdravým vztahům, často jako první ze svých původních rodin. 

To vše dává hluboký smysl. 

SEMINÁŘ JE PRO TEBE

Je pro tebe, pokud ti skutečně záleží na tvém současném vztahu s partnerem, partnerkou.

Je pro tebe, pokud jsi na cestě vnitřní pravdivosti a objevuješ sebe sama. Nacházíš své místo v životě, na Zemi. 

Je pro tebe, pokud hledáš ve svém životě spřízněného, blízkého člověka, se kterým je možné sdílet cokoliv. To hravé a lehké, to těžké i bolestné. Vše bez rozdílu. 

Je pro tebe, pokud toužíš pozvednout své další blízké vztahy. 

Je pro vás, kteří se chcete potkat s lidmi, kteří vás chápou i beze slov. Kontakt z očí do očí vyjádří vše, co je potřeba a přichází vzájemné naladění, při kterém ubíhá čas úplně jinak.

Tento víkend je pro vás, kteří toužíte po spojení, ve kterém se ztrácí pojem „já“ a „ty“. Zůstává propojení, sdílení, soulad a tanec společných energií. 

Je pro vás, pokud jste už unavení hraním si na „moje“ a „tvoje“, hraním si na „musíš a nesmíš“. Rádi byste rozvíjeli ve svých vztazích zralost, při které si neschovává ve vztahu člověk nic na později. Jste „all in“ – jdete do toho se vším, tak jak umíte – a to samé byste rádi viděli i u svých partnerů a partnerek.

Možná jsi již unavená tím, že lidé nepřijímají zodpovědnost za svá stará zranění a projektují je do lidí kolem sebe. Toužíš po setkáních, kde se lidé nebrání přijetí „svého stínu“ a tím se stávají svobodnějšími a zodpovědnějšími bytostmi. 

Třeba i pro tebe nastal čas pro skutečnou otevřenost. Otevřenost na úrovni srdce, duše, mysli i těla. Víš, že jsi vyzkoušel všechny strategie a taktiky a pochopil jsi, že to jediné, co skutečně funguje je jen naprostá upřímnost. Upřímnost a otevřenost k sobě i ke druhým. 

Máš chuť objevovat nové způsoby prožitkové práce, které zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Cítíš se být neoddělitelnou součástí přírody. Jsou ti blízké živly ohně, vody, vzduchu a země. 

Osvědčený Přístup

Postupně během let odlaďuji svůj základní přístup v práci s muži a ženami. 

Co nejlépe funguje? Přináší trvalé prospěšné změny do života? 

UVĚDOMĚNÍ – AKTIVACE ZDROJŮ – PROŽITEK – KAŽDODENNOST

Na začátku je vždy Uvědomění. Díky nějaké situaci jasně vidím, že se něco potřebuje změnit. Dojde mi důležitá souvislost. Vidím, jak žiji svůj život, své vztahy. Vidím, kde jsem žil/a dosud na svůj úkor. Kde jsem se odpojoval/a a zavíral/a sobě i druhým. A s tím se uvolní nová energie, ochota riskovat, rozhodnout se, jít za svou komfortní zónu. Objevovat život ve své celistvosti. 

Aktivace zdrojů je o tom, abych se nechal/a podpořit. Od někoho, kdo je v nějaké oblasti dál, od skupiny lidí, kteří jsou připraveni také na vnitřní a vnější změny. Staré záležitosti mají v našich životech velkou setrvačnost, s aktivací zdrojů se zvyšuje násobně pravděpodobnost, že „to dáme“. V tento moment objevujeme své skutečné potřeby a vlastní zdroje. Nastavujeme si zdravě hranice s druhými, čerpáme ze síly svých rodů a rodin. 

Prožitek je nesmírně důležitý, protože informace zůstává jen v hlavě. V prožitku je zapojená celá naše bytost a my skutečně zažíváme, jak by věci mohly být v našem každodenním životě. Na seminářích se to s podporou daří snadněji, než v běžném životě. Máme vhodné podmínky a cítíme skupinovou energii. Jakmile se však prožitek „usadí“ v našem těle, našem srdci, máme z poloviny vyhráno. 🙂

A tím se dostáváme k poslední části a tou je Každodennost. V ní „ukotvujeme“ prožitky do svého života. Dnes, zítra, pozítří,.. Díky bdělosti a našemu vědomí už vidíme, jak žijeme. A díky všem čtyřem elementům pracujeme se svými každodenními zvyky, pracujeme v přítomnosti na tom, aby to, co dokážeme na seminářích, bylo prosté a samozřejmé i v našich životech. 

Metody

Všechny přístupy níže mám odzkoušené mnoha lety práce s klienty a ve své každodenní praxi. Níže najdete metody, se kterými budeme na prodlouženém víkendu pracovat individuálně, i skupinově. 

KONSTELACE

Mají nesmírnou sílu a účinek. Tuto jedinečnou metodu používám již pomalu deset let jak v terapii, tak v koučinku a osobním rozvoji celkově. Konstelace umožňují, abychom viděli svoje současné místo v životě.

Skrze konstelace se můžeme dívat v detailu na konkrétní téma, nebo získat nadhled a dívat se v souvislostech na celý náš život, na vazby, vztahy, zažité vzorce chování, apod. Konstelace jsou jako divadelní hra, která má reálný základ. Ve spojení s přírodou objevuji poslední roky nový rozměr konstelací.

RITUÁLY

Rituál je ohraničen v čase a prostoru. Je vedený lektorem, často jednoduše, s podporou několika principů. Podporou je okolní příroda, naši předci a průvodci a hudba.

Pracujeme s vašimi individuálními a se skupinovými záměry.

Rituál nám umožňuje překročit do dalších fází naší životní cesty. Uzavřít volné konce. Pustit se něčeho, co nám již nijak neslouží. Objevit své zdroje a tvořivé úhly pohledu na své životní situace.

V Rituálu procházíte silovými / léčivými místy. Často se pracuje s archetypy a univerzálními symboly, které jsou tady již po tisíce let. To vše v bezpečí chráněného rituálního prostoru.

Rituály propojují rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Jsou jedinečným celistvým přístupem k osobnímu rozvoji. 

Rituál je třeba zažít, slovy to tak úplně nelze předat.

KOUČINK

S klienty rozvíjím vlastní koučinkový přístup, který vychází z koaktivního koučinku a propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. Tím se dostáváme do stabilního kontaktu se svými zdroji, s intuicí a kreativitou.

Tímto způsobem nacházíte vlastní odpovědi, nejste tak závislí na lektorovi, ani na nikom jiném, objevujete vlastní zdroje moudrosti. Tím, že jste v koučinku jak v dávající, tak v přijímající roli, získáváte spoustu zkušeností, obzvlášť když pracujete v podpůrných profesích. 

KRUHY SDÍLENÍ

Možnost sdílet skutečně ze srdce, z podstaty své duše, je nesmírně léčivým prožitkem. Často touto cestou nacházíme sílu otevřít se ve své nejhlubší opravdovosti a zranitelnosti. Když se kruh sdílení podaří, odchází staré bolesti a nepochopení přirozeně a s lehkostí. V takový moment víte, že nejste na nic sami.

EXTATICKÝ TRANZOVNÍ TANEC

Tady také navazujeme na tradici našich předků. Do hloubky se spojujeme s vnitřní moudrostí.  V přítomnosti, pohybu a dechu budeme poznávat sebe způsobem, který jde za všechny nálepky, koncepty a myšlenkové vzorce.

Extáze a trans přichází v bezpodmínečném spojení se sebou, se samotným Bytím, v přítomném proudu samotné Existence.

DOTEK TĚLA A DECH

Pracuji skrze prastaré tradiční techniky z oblasti buddhismu, kašmírské tantry a advaity. Toto jsou nesmírně účinné přístupy pro energetickou obnovu svého těla. A stejně tak je prostor na čistě spontánní & intuitivní přístup k doteku a tělu.

MEDITACE A VIZUALIZACE

Rozvinul jsem vlastní, holistický přístup k statickým i dynamickým meditacím, které vás budou provázet každé ráno jednotlivými dny tak, aby byla co nejvíce podpořena témata, se kterými budeme zrovna pracovat. Objevíte, jaký meditační přístup je vhodný právě pro vás. 

Pár slov k lektorovi

Dnes jsem 30 let v osobním rozvoji, 15 let se pravidelně věnuji meditaci. Posledních 10 let spolupracuji s klienty jako lektor, kouč a terapeut. Během své praxe jsem byl nejméně u 1450 jedinečných lidských příběhů. Lektoroval jsem 150 kurzů & rozvojových akcí skupinám na míru. Připravil jsem 380 článků, rozhovorů a videí na téma vztahů, psychosomatiky, meditace, profesní podpory a rovnováhy v životě. Máme za sebou s muži a ženami řadu vztahových seminářů a prožitkových pobytů.

S manželkou Ivou jsme spolu od roku 2007, společně vychováváme syna Jakuba. 

Uvědomila jsem si, že je krásné být sama sebou, najít opravdu sama sebe, upevnit sebevědomí a posílit radost ze života, takového, jaký je.

Markéta

Cyklus Esence Života

Líbila se mi různorodost a postupné prohlubování tématu, vzájemná otevřenost a upřímnost s ostatními účastníky. Osobně si dlouho procházím těžkým obdobím a zde mi bylo umožněno nenásilně prohlédnout svou zachmuřenost. Některá cvičení mne překvapila svou silou otevírat mysl a srdce současně. Určitě se zase rád zúčastním dalších seminářů.

Petr

Semináře v roce 2022

Ze semináře si odnáším vděčnost, že jsem si dovolila se na něj přihlásit a dovolila si vypnout mysl, nalaďovat se na své tělo, užít si hodně hudby a tance, potkat fajn lidi…Odnáším si poznání do hloubi duše o lidské křehkostí a zároveň mocné síle. A také potvrzení toho, že naše tělo je náš důležitý nástroj a mezi nebem a zemí jsou pomocníci, kterým na nás záleží. 

Jindra

Cyklus Esence Života

Nebe na Zemi pro mě bylo o hluboké práci – o pohledech do sebe sama a na sebe sama. Díky rituálům, různým cvičením a díky té uzavřené a na sebe naladěné skupině jsem dokázal v sobě najít sílu a podívat se na věci, na které jsem se jinak nebyl schopen podívat – do kterých jsem se předtím bál jít a odkrýt je.

Nebe na Zemi je zlomový kurz, který vás naučí jak prožívat sám sebe!

Ruda umí vytvořit bezpečné prostředí, kde se člověk umí otevřít. Prostředí, kde není žádné posuzování, kde člověk může být sám sebou. Navázali jsme zde nová, krásná přátelství.

Nebe na Zemi pro mě bylo nezapomenutelné, nepřekonatelné. Těžko se mi popisuje slovy, to co mi dalo Nebe na Zemi. Je to, jako když se s dvojrozměrného obrazu stane trojrozměrný. Získala jsem hloubku, jistotu a jiný obraz.  A celá skupina dávala pocit bezpečí, otevřenou náruč, podporu, ocenění, soucit i pochopení.

Nebe na Zemi bylo plné nových zážitků. Ukázalo mi to úplně nový rozměr – nový náhled na život. Jsem neskutečně vděčná, že jsem měla možnost pracovat a být součástí takovéto skupiny.

5x reference od účastníků cyklu v roce 2019

Cyklus Nebe na Zemi

Cena

Lektorné je právě teď zvýhodněné na 4300 Kč

Ubytování a strava se platí zvlášť na místě konání. 450 Kč za plnou penzi / den. A ubytování 450 Kč / den. 

 

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 30 dní před konáním semináře je storno 50 procent zaplacené částky. Při zrušení účasti méně jak 30 dní před konáním semináře je storno 100 procent (nebo nabídněte náhradníkovi svou účast). 


Lektor Rudolf Orság: Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích. Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti. Cesta mého osobního rozvoje započala před více jak 20ti lety. Prošel jsem řadou výcviků a víceletých seminářů. S jednotlivci a skupinami pracuji profesionálně 10 let. Připravuji pro vás právě nové semináře, webináře, online program a inspirativní videa pro každodenní život v souladu s celkem. S manželkou Ivou jsme spolu víc jak 15 let, máme syna Kubu. 

Podrobnosti

Zahájení:
22.Červen | 18:00
Ukončení:
25.Červen | 15:00

Místo konání

Centrum Buchov