Vyberte stránku
SMYSL SOUČASNÉHO DĚNÍ

SMYSL SOUČASNÉHO DĚNÍ

My lidé se nerozvíjíme v komfortní zóně. Komfort je stagnace a nakonec vede k úpadku jednotlivců a civilizací. Na moje semináře nechodí lidé, kteří jsou v komfortní zóně. Chodí na ně ti, kteří ze svého komfortu byli okolnostmi vytrženi. Například svou partnerskou,...